INTRODUCTION TO ARTCAMP
The International ArtCamp Tytsjerk will house 25 artists from all over the world from 23 July to 6 August. The artists of the four disciplines will stay with hospitable residents. There's room for several local artists to participate in the work groups as well. 

The International ArtCamp Tytsjerk sees itself as a part of a network of cross-border art making that searches for solidarity and sharing.

International ArtCamp Tytsjerk 2018 stands on 5 pillars:

  1. Europe– Creating art in a small village in the Frisian nature as part of the activities of the European Cultural Capital - Leeuwarden-Fryslân 2018. 
  2. The church – This is the place where past and present meet. For us it is the place in which our story begins.
  3. The story – Storytelling (Fertellendewies) from the local ethos, as well as from the personal and cultural history of the guest artists.
  4. Artists – Building a potential cross-cultural relationship. Exchange of thoughts, ideas, concepts, & beliefs.
  5. Community – Creating Art that is based on contact with the local community in which it’s being created.

STORYTELLING (FERTELLENDEWEIS)
The people of Tytsjerk were also hospitable during World War II, when 170 refugees from Tiel came to this Frisian village. Those refugees stayed with the villagers who gave them a home until the end of the war. This story is the starting point for our joint artistic trip.

Inspired by this story you will be working together with the local artists and with the residents of the village, hearing each others stories, getting inspired by the people, the land and the unique views, working in public and private locations in the village, sharing ideas and techniques, enjoying an evening program and finally creating a joint artistic manifestation in the village.

Find out more:
About Cultural Capital of Europe 2018.
About Us 
About Tytsjerk (under construction)

About applying

INTRODUCTIE VAN ARTCAMP

Het International ArtCamp Tytsjerk zal van 23 juli tot en met 6 augustus 2018 25 kunstenaars van heel de wereld ontvangen in hun dorp. De kunstenaars, verdeeld onder vier kunstdisciplines verblijven bij gastvrije Tytsjerkers. Er is ookplek voor lokale artiesten om deel te nemen in de kunstwerkgroepen. 

Het International ArtCamp Tytsjerk ziet zichzelf als onderdeel van een netwerk waarbij kunst als grensoverschrijdend middel wordt ingezet om gemeenschapszin en uitwisseling te ontplooien.

International ArtCamp Tytsjerk 2018 bestaat uit 5 pijlers: 
1. Europa - Kunst in een klein dorp temidden van het Friese platteland als deel van de activiteiten rondom Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. 
2. De kerk - Dit is de plek waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Voor ons is het de plek waar het verhaal begint. 
3. Het verhaal - Lokale verhalen uitwisselen (Fertellendeweis), evenals persoonlijke en cultureel-historische verhalen van de gastkunstenaars meenemen.  
4. Kunstenaars - Een potentiële interculturele relatie opbouwen. Uitwisseling van gedachten, ideeën, concepten en overtuigingen. 
5. Mienskip - Het maken van kunst welke is gebaseerd op de lokale gemeenschap waarin het is gecreëerd. 

VERHALEN UITWISSELEN (FERTELLENDEWEIS)
De inwoners van Tytsjerk waren gastvrij tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen 170 evacués uit Tiel naar het Friese dorp toekwamen. Deze evacués verbleven bij de inwoners die hen een thuis gaven tot het einde van de oorlog. Dit verhaal is het startpunt van onze gezamenlijke artistieke reis. 

Geïnspireerd door dit verhaal wordt door de internationale kunstenaars samen gewerkt met lokale kunstenaars en met de bewoners van het dorp. Waarbij luisteren naar elkaars verhalen, geïnspireerd worden door elkaar, de omgeving en de unieke vergezichten, het gebruik maken van publieke en privéruimten, uitwisselen van technieken en ideeën, deelnemen aan een avondprogramma en uiteindelijk het maken van een gezamenlijke artistieke eindmanifestatie in het dorp centraal staan.

Vind meer informatie:
Over Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Over Ons 
Over Tytsjerk (onder constructie)

Over aanmelden (voor lokale kunstenaars) 

International ArtCamp Tytsjerk/Fertellendeweis is een initiatief van Stichting ArtCamp Tytsjerk en wordt ondersteund door de volgende partners: 

Van der Meer-Boerema Stichting

Belangrijke locaties tijdens het International ArtCamp/Fertellendeweis zijn: 

Protestantse Kerk Tytsjerk