International ArtCamp Tytsjerk

Fertellendeweis, International ArtCamp is part of Leeuwarden Cultural Capital of Europe main programs:

Fertellendeweis, International ArtCamp Tytsjerk is onderdeel van LF2018 hoofdprogramma's: 

Fertellendeweis, International ArtCamp Tytsjerk 2018 will be held in Tytsjerk, Fryslân, The Netherlands, from 23 July until 6 August 2018. 

The final presentation will take place on the 5th of August in the church of Tytsjerk, the cultural centre of Tytsjerk and Park Vijversburg. Entrence is free. Read more. 

The ArtCamp invites artists from all over the world to participate in four art disciplines: Physical Theatre, Sounding, Installation Art, and Image Making.

Fertellendeweis, International ArtCamp Tytsjerk 2018 vindt plaats in Tytsjerk, Fryslân. Van 23 juli tot en met 6 augustus 2018.

Op 5 augustus vindt de eindmanifestatie plaats, waarop alle werken en eindresultaten gratis toegankelijk worden gepresenteerd in de Protestantse kerk Tytsjerk, dorpshuis Yn 'e Mande en Park Vijversburg. Lees meer. 


Het ArtCamp nodigt kunstenaars/kunstmakers uit deel te nemen in vier kunstdisciplines: Dans, Installatiekunst, Fotografie/Video en Muziek.


INTRODUCTION TO ARTCAMP

The International ArtCamp Tytsjerk will house 25 artists from all over the world from 23 July to 6 August. The artists of the four disciplines will stay with hospitable residents. There's room for several local artists to participate in the work groups as well. 

The International ArtCamp Tytsjerk sees itself as a part of a network of cross-border art making that searches for solidarity and sharing.

International ArtCamp Tytsjerk 2018 stands on 5 pillars:

  1. Europe– Creating art in a small village in the Frisian nature as part of the activities of the European Cultural Capital - Leeuwarden-Fryslân 2018. 
  2. The church – This is the place where past and present meet. For us it is the place in which our story begins.
  3. The story – Storytelling (Fertellendewies) from the local ethos, as well as from the personal and cultural history of the guest artists.
  4. Artists – Building a potential cross-cultural relationship. Exchange of thoughts, ideas, concepts, & beliefs.
  5. Community – Creating Art that is based on contact with the local community in which it’s being created.

STORYTELLING (FERTELLENDEWEIS)
The people of Tytsjerk were also hospitable during World War II, when 170 refugees from Tiel came to this Frisian village. Those refugees stayed with the villagers who gave them a home until the end of the war. This story is the starting point for our joint artistic trip.

Inspired by this story you will be working together with the local artists and with the residents of the village, hearing each others stories, getting inspired by the people, the land and the unique views, working in public and private locations in the village, sharing ideas and techniques, enjoying an evening program and finally creating a joint artistic manifestation on August 5 in the village.

INTRODUCTIE VAN ARTCAMP

Het International ArtCamp Tytsjerk zal van 23 juli tot en met 6 augustus 2018 25 kunstenaars van heel de wereld ontvangen in hun dorp. De kunstenaars, verdeeld onder vier kunstdisciplines verblijven bij gastvrije Tytsjerkers. Er is ookplek voor lokale artiesten om deel te nemen in de kunstwerkgroepen. 

Het International ArtCamp Tytsjerk ziet zichzelf als onderdeel van een netwerk waarbij kunst als grensoverschrijdend middel wordt ingezet om gemeenschapszin en uitwisseling te ontplooien.

International ArtCamp Tytsjerk 2018 bestaat uit 5 pijlers: 
1. Europa - Kunst in een klein dorp temidden van het Friese platteland als deel van de activiteiten rondom Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. 
2. De kerk - Dit is de plek waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Voor ons is het de plek waar het verhaal begint. 
3. Het verhaal - Lokale verhalen uitwisselen (Fertellendeweis), evenals persoonlijke en cultureel-historische verhalen van de gastkunstenaars meenemen.  
4. Kunstenaars - Een potentiële interculturele relatie opbouwen. Uitwisseling van gedachten, ideeën, concepten en overtuigingen. 
5. Mienskip - Het maken van kunst welke is gebaseerd op de lokale gemeenschap waarin het is gecreëerd. 

VERHALEN UITWISSELEN (FERTELLENDEWEIS)
De inwoners van Tytsjerk waren gastvrij tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen 170 evacués uit Tiel naar het Friese dorp toekwamen. Deze evacués verbleven bij de inwoners die hen een thuis gaven tot het einde van de oorlog. Dit verhaal is het startpunt van onze gezamenlijke artistieke reis. 

Geïnspireerd door dit verhaal wordt door de internationale kunstenaars samen gewerkt met lokale kunstenaars en met de bewoners van het dorp. Waarbij luisteren naar elkaars verhalen, geïnspireerd worden door elkaar, de omgeving en de unieke vergezichten, het gebruik maken van publieke en privéruimten, uitwisselen van technieken en ideeën, deelnemen aan een avondprogramma en uiteindelijk het maken van een gezamenlijke artistieke eindmanifestatie op 5 augustus in het dorp centraal staan.