Leeuwarden-Friesland is the European Capital of Culture in 2018. We’re going to show how we Frisians celebrate life. We’re going to stick our heads above the parapet and dare to show the world how we go our own unique way. Our landscape is the stage and everyone is invited. What we’re going to do is a surprise and will captivate you. But that doesn’t matter because once in Friesland you won’t want to go home.
www.2018.nl

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar lang laten we zien hoe wij Friezen het leven vieren en daarbij een gezonde planeet achterlaten voor de generaties die nog komen. Hoe we met lef onze kop boven het maaiveld uitsteken om onze eigenwijze manieren grenzeloos aan de wereld te laten zien. Cultuur is dus niet het doel, maar het middel. Ons landschap is het podium en iedereen is uitgenodigd!

www.2018.nl

In 2018, the village of Tytsjerk (near Leeuwarden, Friesland, NL) opens its homes and its church for unknown visitors, who will leave an unforgettable impression on and with the town. From July 23 until August 6 the International ArtCamp Tytsjerk will house 25 artists from all over Europe.  

The artists, working in several groups, stay with hospitable inhabitants. The people of Tytsjerk were also welcoming during World War II, when 170 displaced persons from elsewhere in The Netherlands came to the town. They didn't speak the Frisian language nor did they share the same faith. Yet, they were received kindly in the church. And from there, they were placed in the homes of several welcoming families in Tytsjerk. This story is a source of inspiration for this first 2018-edition 'Fertellendeweis'.

The ArtCamp takes the role of the church in those times to the modern day, but now the strangers/foreigners gather in the church in absolute freedom, working on an artistic event with and by the village. 

In 2018 zet Tytsjerk de huis- én kerkdeur wijd open voor onbekend bezoek, dat in en samen met het dorp, een onuitwisbare indruk achterlaat. Van 23 juli tot 6 augustus herbergt verhalenproject International ArtCamp Tytsjerk, 25 kunstenaars uit heel Europa.

De artiesten van uiteenlopende disciplines verblijven bij gastvrije inwoners. Gastvrij waren de Tytsjerkers ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen 170 Roomse vluchtelingen uit Tiel naar het Friese dorp kwamen. Ze brachten een andere taal en een ander geloof mee. Ze werden in de kerk opgevangen en van hieruit verwezen naar dorpsbewoners die hun huizen openstelden. Deze oorlogsverhalen, in 2017 ook al onderdeel van de succesvolle theatrale wandeling It Paad nei Frijheid, vormen een inspiratiebron.

Het ArtCamp borduurt voort op de rol van de kerk in die oorlogsjaren. Alleen komen nu de vreemdelingen in vrijheid samen in de Protestantse Kerk, waar ze werken aan een gezamenlijk eindspektakel met en door het dorp.